Etusivu      Asuntokaupan kuntotarkastukset
Tulosta tämä sivuLisää suosikkeihin
  
      Tarkastajamme ovat päteviä rakennustutkimuksen ammattilaisia:
            - RI, rakennusinsinööri
            - PKA, kuntoarvioijan pätevöitymiskoulutus
            - VTT -sertifioitu rakennusten lämpökuvaaja
            - RAP, rakennuttajan ja ylivalvojan
              pätevöitymiskoulutus
            - YSE 1998- ja sopimusoikeuskoulutuksia
 
 
 
 
 
 
 
 
Ota yhteyttä:

 

Asuntokaupan kuntotarkastukset

AKTIVA -kuntotarkastus on puolueeton arvio asunnon rakennusteknisestä kunnnosta, korjaustarpeesta, vaurioriskeistä ja mahdollisista riskirakenteista.
Kuntotarkastus tehdään asuntokaupan kuntotarkastuksen suoritusohjeen KH 90-00394 mukaisesti
.
 
Sisältö
Ennen kuntotarkastusta tilaajille ja asukkaille annetaan kirjalliset ohjeet kuntotarkastukseen valmistautumisesta. Ohjeiden noudattamisella varmistetaan tarkastuksen onnistuminen ja paras turva asuntokaupalle.
 
Teemme etukäteen kirjallisen haastattelun, jossa selvitetään tiedossa oleva käyttöhistoria, käyttökokemukset, tehdyt korjaukset sekä mahdolliset viat ja puutteet. Huolellisella käyttäjähaastattelulla varmistetaan myyjän tiedonantovelvollisuuden täyttyminen.
 
Kuntotarkastaja käy järjestelmällisesti läpi kaikki rakennuksen tilat, vesikaton, julkisivun ja rakennuksen ympäristön. Talotekniset järjestelmät arvioidaan näkyviltä osin niiden tekninen käyttöikä huomioiden.
 
Tarkastuksen kesto on yleensä 2-5 tuntia, riippuen kohteen kunnosta ja laajuudesta. Tarkastus suoritetaan pääasiassa aistinvaraisesti, rakenteita rikkomattomin menetelmin. Erityisissä vaurioepäilyissä teemme rakenteiden avauksia tai porareikätutkimuksia erikseen sovitussa laajuudessa.
 
Raportti
Kuntotarkastuksesta laaditaan selkeä kirjallinen raportti. Raportissa esitetään tehdyt havainnot, olennaisimmat epäkohdat, toimenpide-ehdotukset sekä riskirakennetarkastelu. Raporttiin liitetään kohteen valokuvat ja kirjallinen käyttäjähaastattelu.
 
Lisäpalvelut
Kuntotarkastuksissa voimme hyödyntää lämpökameraa. Lisäksi teemme mm. VTT-sertifioituja lämpökuvauksia, rakenteiden lisätutkimuksia, korjausneuvontaa ja kosteuskartoituksia.
 
Hinta
Kuntotarkastuksen hinta perustuu kohteen sijaintiin, rakennuksen tyyppiin ja pinta-alaan. Annamme tarkastuksista kohdekohtaisen, kilpailukykyisen tarjouksen.
 
Perushinnasto: